izrada web prezentacijaIzradaWebPrezentacija.com
Home > Grafički dizajn > Priprema za štampu

Priprema za štampu

Grafički dizajn i priprema za štampu

Nakon izrade grafičkog dizajna i svih faza koje su mu prethodile, poslednja radnja koju treba pažljivo uraditi je digitalna priprema fajla za štampu. Bilo da se radi o izradi vizit karte, kataloga, štampanju majica, roll up postera, bilborda ili velikih formata svaki od ovih dokumenata zahteva pravilnu završnu obradu. U suštini, vektorski crtež ili tekst, fotografija ili knjiga, kese ili nalepnice zahtevaju sličan završni proces obrade.

Kako će izgledati priprema za štampu nekog fajla, u mnogome zavisi od zahteva štamparije u kojoj ćete obaviti štampanje i eventualno isecanje, ako postoji potreba za tim. Iskustvo nam pokazuje da i iako postoje standardi u okviru grafičkog dizajna, mnogi improvizovani print-centri u Beogradu i Srbiji imaju svoja idejna rešenja ovog posla. Ponekada se ispostavi da to i nije tako loše. S'toga je uvek korisno kontaktirati štampariju pre izrade dizajna.

Naš deo posla je isključivo grafički dizajn i priprema za štampu. Za uslugu štampanja se morate obratiti štampariji. Konačni proizvod (digitalni fajl) koji vam isporučujemo ispunjava sve potrebne standarde. Ukoliko vaša štamparija zahteva bilo kakvu vanstandardnu obradu obavićemo sve prema vašim instrukcijama. Ukoliko nije drugačije naznačeno, standardi kojih se pridržavamo prilikom isporuke fajla pripremljenog za štampu su sledeći:


Kao ilustracija za gore izneto, evo jednog primera koji pokazuje kako izgleda priprema za štampu korica knjige. Ova konkretna knjiga je štampana na Amazonu (CreateSpace) i ispoštovani su njihovi zadati standardi:

priprema za stampu

Savremena grafička obrada je nezamisliva bez računara. Uz njegovo korišćenje se danas obavljaju gotovo sve neophodne pripremne radnje do pred samu štampu - od dizajniranja do izrade štamparske forme. Čak se i fotografije, crteži i ilustracije digitalizuju i prebacuju u formu fajlova. Ranije se sve obavljalo ručno na montažnom stolu. Montiran materijal se prebacivao na film, odatle u formu za štampu itd. Danas se sve to obavlja uz pomoć kompjutera. S'toga nemojte da vas čudi što se krajnji proizvod nalazi u digitalnom formatu u jednom PDF fajlu.Cena?


Generalno, priprema za štampu je kod nas uvek uključena u cenu grafičkog dizajna, kao poslednja faza izrade. Ovu uslugu ne nudimo odvojeno. Izuzetno samo našim redovnim klijentima i to u posebnim situacijama. Zašto? Često se dešava da nas kontaktiraju ljudi kojima je potrebna samo usluga pripreme za štampu. Gotovo redovna pojava u takvim slučajevima je da dobijemo fajl koji je neprofesionalno urađen u programu koji nije predviđen za to. S'obzirom da mi stojimo iza svakog našeg projekta i garantujemo za njegov kvalitet, rado ćemo prihvatiti i najkompleksniji zadatak, nego da ispravljamo tuđe greške.


 

×

Imate projekat za nas? Pozovite:

telefon viber whatsapp
usluge web dizajna
ili nam pišite beograd

 

 

 

KontaktBLOGXML sitemap
© IzradaWebPrezentacija.com 2020.